"Мейірбике" жоғары медициналық колледжінің техникалық паспорты