"Мейірбике" жоғары медициналық колледжінің жарғысы және ережелері