2021  жыл "Мейірбике" колледжінің бекітілген өтінішінің жобасы 024-015 МБ  
 1513000 Ветеринария,1513053 Ветеринарлық фельдшер 
Файлмен танысу
2021 ЖЫЛ жалақы және үстемақының өсуі туралы  "МЕЙІРБИКЕ" КОЛЛЕДЖІнің БЕКІТІЛГЕН ӨТІніШІНің ЖОБАСЫ 0 024-011 МБ 1,50 
Файлмен танысу
2021 ЖЫЛ шәкіртақының 25%-ға өсуі туралы

Файлмен танысу