3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары

Емтихандарға дайындық үшін ұсынылатын тест тапсырмалары

"АКУШЕР ІСІ"; "ЕМДЕУ ІСІ" МАМАНДЫҒЫ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН "Терапия" пәні бойынша  тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"ЕМДЕУ ІСІ" МАМАНДЫҒЫ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН "жалпы хирургия, анестезиология және реанимация" пәні бойынша  тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Терапия мен неврологиядағы мейіргер ісі" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Ішкі аурулар пропедевтикасы" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Пациенттің жағдайын клиникалық бағалау" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған дайындық тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Фармакология" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Фармация мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "Фармацевтикалық химия" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Фармация мамандығы 3 курс студенттеріне арналған"Фармакогнозия" пәні" бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "Мейірбике ісі" пәні бойынша дайындық тест тапсырмалары
Пән бойынша тесст тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "Акушерлік және гинекология негіздері" пәні бойынша дайындық тест тапсырмалары
Пән бойынша тесст тапсырмаларын жүктеу
Гигиена және эпидемиология мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "тіршілік қауіпсіздік негіздері" пәні бойынша дайындық тест тапсырмалары
Пән бойынша тесст тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығы "Биологиялық химия биохимиялық-клиникаәдісінің зерттеуімен" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығы студенттері үшін "Гистология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
ВЕТЕРИНАРИЯ МАМАНДЫҒЫ студенттеріне арналған Биологиялық химия клиникобиологиялық зерттеу әдістерімен пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығы  студенттеріне арналған "Медициналық паразитология" пәні бойынша дайындық тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
ВЕТЕРИНАРИЯ МАМАНДЫҒЫ студенттеріне арналған "Фармакология және токсокология" пәні  бойынша тест тапсырмалары
Тест тапсырмаларын жүктеу
"Терапия" на русском языке для студентов 3 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
"Пропедевтика внутренних болезни" для студентов 3 курса
Скачать тестовые задание по предмету
тестовые вопросы по предмету "Фармакология" на русском языке для студентов 3 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
Лабораториялық диагностика мамандығы студенттеріне арналған "Патологиялық анатомия, физиология" пәні бойынша дайындық тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығы студенттері үшін "Гигиена санитарлық-гигиеналық зерттеудің техникасымен" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Мейірбике ісі негіздері" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Патологиялық анатомия және физиология" пәні бойынша 3 курс ЕІ мамандығы студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Алынбайтын протез жасау технологиясы" пәні бойынша 3 курс "Ортопедиялық стоматология" мамандығы студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Алмалы салмалы протез жасау технологиясы" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Деңсаулық сақтау негіздерімен ұйымдастырылған стоматология" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
СТОМАТОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН "Акушерлік және балалар аурулары" пәні бойынша 3 курс  тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Індеттану микробиологиясымен" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Паразитология және инвазиялық аурулар" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Стоматология мамандығы студенттері үшін "Жұқпалы аурудың курсымен ішкі аурулар" пәні
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығы студенттері үшін "Микробиология, вирусология, микробиологиялық зерттеулер техникасымен" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
лабораториялық диагностика мамандығы студенттері үшін "Клиникалық зертханалық зерттеу әдістері" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
3 курс студенттері үшін "Педиатрия және педиатриядағы мейіргер ісі" пәндері бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
мейіргер ісі мамандығы студенттері үшін "Эпидемиологиядағы және жұқпалы аурулардағы мІ" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
3 курс студенттері үшін студенттері үшін "Хирургиядағы мейіргер ісі" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
3 курс студенттері студенттері үшін "жұқпалы аурулар" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Фармация мамандығы студенттері үшін "Фармация экономикасы мен менеджмент" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Фармация мамандығы студенттері үшін "Фармациядағы психология негіздері және коммуникативтік дағдылар" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
 "Акушерия және гинекология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Емдеу ісі мамандығы 3 курс студенттері үшін "хирургия" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Фармация мамандығы студенттері үшін "Дәрілік түрлер технологиясы" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Акушерлік іс мамандық студенттері үшін "Акушерлік" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
 "Онкологиядағы мейірбике ісі" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
"геронтологиялық мейіргерлік күтім" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
акушерлік ісі мамандығы студенттері үшін "Репродуктивті денсаулық және қауіпсіз ана болу" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу