3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары

Қысқы емтихан кезінде дайындалуға арналған пән бойынша тест тапсырмалары

Стоматология мамандығы студенттері үшін "Қазақстан тарихы" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығы "Биологиялық химия биохимиялық-клиникаәдісінің зерттеуімен" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығы үшін "Кәсіби шет тілі" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығы студенттері үшін "Гистология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Биологиялық химия клиникобиологиялық зерттеу әдістерімен Ветеринария мамандығы үшін
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "Медициналық паразитология" пәні бойынша дайындық тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Фармакология және токсокология" пәні Ветеринария мамандығы үшін
Тест тапсырмаларын жүктеу
"Терапия" пәні бойынша "Акушер ісі" мамандығының 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Терапия" на русском языке для студентов 3 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
"Ішкі аурулар пропедевтикасы" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Фармакология" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Пропедевтика внутренних болезни" для студентов 3 курса
Скачать тестовые задание по предмету
тестовые вопросы по предмету "Фармакология" на русском языке для студентов 3 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
"Фармацевтикалық химия" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Фармакогнозия" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "Патологиялық анатомия, физиология" пәні бойынша дайындық тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "Мейірбике ісі" пәні бойынша дайындық тест тапсырмалары
Пән бойынша тесст тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығы студенттері үшін "Гигиена санитарлық-гигиеналық зерттеудің техникасымен" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Мейірбике ісі негіздері" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Пациенттің жағдайын клиникалық бағалау" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған дайындық тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Терапия мен неврологиядағы мейіргер ісі" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Патологиялық анатомия және физиология" пәні бойынша 3 курс ЕІ мамандығы студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Алынбайтын протез жахаю технологиясы" пәні бойынша 3 курс "Ортопедиялық стоматология" мамандығы студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Алмалы салмалы протез жасау технологиясы" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Деңсаулық сақтау негіздерімен ұйымдастырылған стоматология" пәні бойынша 3 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Акушерлік және балалар аурулары" пәні бойынша 3 курс Стоматология мамандығы студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Індеттану микробиологиясымен" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Паразитология және инвазиялық аурулар" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Емдеу ісі мамандығы студенттері үшін "Кәсіби шет тілі" пәні бойынша
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Стоматология мамандығы студенттері үшін "Жұқпалы аурудың курсымен ішкі аурулар" пәні
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика мамандығы студенттері үшін "Микробиология, вирусология, микробиологиялық зерттеулер техникасымен" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
лабораториялық диагностика мамандығы студенттері үшін "Клиникалық зертханалық зерттеу әдістері" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
3 курс студенттері үшін "Педиатриядағы мейіргер ісі" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
мейіргер ісі мамандығы студенттері үшін "Эпидемиологиядағы және жұқпалы аурулардағы мІ" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
3 курс студенттері үшін студенттері үшін "Хирургиядағы мІ" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
3 курс студенттері студенттері үшін "жұқпалы аурулар" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Фармация мамандығы студенттері үшін "Фармация экономикасы мен менеджмент" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Фармация мамандығы студенттері үшін "Фармациядағы психология негіздері және коммуникативтік дағдылар" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Мейіргер ісі мамандығы студенттері үшін "микробиология" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Мейіргер ісі мамандығы студенттері үшін "Акушерия және гинекология" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
3 курс студенттері үшін "хирургия" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Фармация мамандығы студенттері үшін "Дәрілік түрлер технологиясы" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
3 курс студенттері үшін "жалпы патология" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Акушерлік іс мамандық студенттері үшін "Акушерлік" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Мейірбике ісі мамандығы студенттері үшін "Онкологиядағы мейірбике ісі" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Мейірбике ісі мамандығы студенттері үшін "геронтологиялық мейіргерлік күтім" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
акушерлік ісі мамандығы студенттері үшін "Репродуктивті денсаулық және қауіпсіз ана болу" пәні
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу