2 курс студенттеріне емтихандарға дайындық тест тапсырмалары

Қысқы емтихан сессиясына дайындалуға арналған тест тапсырмалары

Психология және коммуникативтік дағдылар пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест сұрақтары
Тест тапсырмаларын жүктеу
қазақстан тарихы пәні бойынша 2021-2022 оқу жылы 2 курс студенттеріне арналған тест сұрақтары
Тест тапсырмаларын жүктеу
Жасанды коронкалар жасау техникасы пәні бойынша 2 курс ортопедиялық стоматология студенттеріне арналған тест сұрақтары
Тест тапсырмаларын жүктеу
Мейіргерлік істегі қауіпсіздік пен сапа пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест сұрақтары
Тест тапсырмаларын жүктеу
фармация мамандығы "аналитикалық химия" пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест сұрақтары
Тест тапсырмаларын жүктеу
Зертханалық іс техникасы пәні бойынша "Лабораториялық диагностика" мамандығының 2 курс студенттеріне арналған тест сұрақтары
Тест тапсырмаларын жүктеу
Тестовые вопросы по предмету анатомия и физиология для студентов 2 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
Тестовые вопросы по предмету сестринское дело для студентов 2 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
Тестовые вопросы по предмету общая патология для студентов 2 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
Тестовые вопросы по предмету проф.англиский язык для студентов 2 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
Тестовые вопросы по предмету Медицинская биология и основы медицинский генетики для студентов 2 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
Тестовые вопросы по предмету микробиология и вирусология для студентов 2 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
Тестовые вопросы по предмету латинский язык для студентов 2 курса
Скачать тестовые вопросы по предмету
Латын тілі пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмасы
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Молекулалық биология пәні бойынша 2 курстарға арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест сұрақтарын жүктеу
Микробиология және вирусология пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Қазақстан тарихы пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған (МЕ) тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Кәсіби қызметтегі орыс тілі пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмасын жүктеу
"Генетикамен медициналық биология" пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Химия пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Медициналық паразитология негіздері" пәні бойынша 2 курс "Лабораторлық диагностика" мамандығы студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Кәсіби этика, деонтология және қарым қатынас психологиясы" пәні бойынша 2 курс "Ортопедиялық стоматология" мамандығы студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Клиникалық медицина негіздері" пәні бойынша "Ортопедиялық стоматология" мамандығының 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Мейіргер ісі негіздері" пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Тіс жақ жүйесінің анатомиясы, физиологиясы және биохимиясы" пәні бойынша "Ортопедиялық стоматология" мамандығының 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Молекулалық биология, медициналық генетика" пәні бойынша "Стоматология" мамандығының 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Ботаника пәні бойынша 2 курс Ветеринария мамандығы студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Цитология, эмбриология, гистология" пәні бойынша "Ветеринария" мамандығының 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Анатомия және патология негіздерімен физиология пәні бойынша 2 курс Фармация мамандығы студенттеріе арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
"Фармация тарихы" пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Кәсіптік шет тілі пәні бойынша 2 курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Лабораториялық диагностика, Ветеринария мамандығы студенттеріне арналған "Аналитикалық химия" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Ветеринария мамандығы студенттеріне арналған "жануарлар анатомиясы" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
стоматология мамандығы студенттеріне арналған "хирургиялық аурулар" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
мейіргер ісі мамандығы студенттеріне арналған "анатомия және физиология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
емдеу, акушер ісі мамандығы студенттеріне арналған "анатомия және физиология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
фармация мамандығы студенттеріне арналған "ботаника" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
фармация мамандығы студенттеріне арналған "Органикалық химия" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
фармация мамандығы студенттеріне арналған "бейорганикалық химия" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
лабораториялық диагностика мамандығы студенттеріне арналған "Анатомия, физиология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Ортопедиялық стоматология мамандығы студенттеріне арналған "апат медицинасы" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Ветеринария мамандығы студенттеріне арналған "Ветеринарлық бақылау нысандарындағы ветеринарлық-санитарлық зерттеулер" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Ветеринария мамандығы студенттеріне арналған "Фармакология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Стоматология мамандығы студенттеріне арналған "Фармакология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Стоматология мамандығы студенттеріне арналған "Анатомия" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Стоматология мамандығы студенттеріне арналған "мейіргер ісі" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
2 курс студенттеріне арналған "Жалпы патология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
2 курс студенттеріне арналған "Патологиялық анатомия" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Гигиена және эпидемиология мамандығы студенттеріне арналған "анатомия, физиология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Гигиена және эпидемиология, Лабораториялық диагностика мамандықтары студенттеріне арналған "фармакология" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу
Стоматология және ортопедиялық стоматология мамандықтары студенттеріне арналған "жұқпалы қауіпсіздік" пәні бойынша тест тапсырмалары
Пән бойынша тест тапсырмаларын жүктеу