2020-2021 оқу жылы жазғы емтихан

нәтижиелері

Жазғы емтихан нәтижиелері

151 EI - Биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
156 Лаб - Биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
152 EI - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
153 EI - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
154 EI - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
159 mI - орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
313 вет - Биологиялық химия клиникобиологиялық зерттеу әдістерімен пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
315 лаб - кәсіби шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
275 MI- кәсіби орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
157 MI- орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
158 MI- дүние жүзі тарихы пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
160 MI- биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
161 MI- информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
162 стом- шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
214 ВЕТ - кәсіптік орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
151 EI - Информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
156 лаб - Информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
152 ei - Информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
153 ei - математика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
154 ei -биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
159 Mi -математика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
315 лаб - гистология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
275 MI - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
214 вет - кәсіби шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
155 - результаты тестирование по предмету русская литература
Посмотреть результаты тестирование
157 mi - математика пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
158 mi - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
160 mi - физика пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
161 mi - қазақ әдебиеті пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
162 стом - информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
217 - 217A лаб - аналитикалық химия пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
151 ei -дүние жүзі тарихы пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
156 лаб -физика пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
152 ei - қазақстан тарихы пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
153 ei - биология пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
154 ei - дүние жүзі тарихы пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
159 mi - биология пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
313 вет - ветеринариялық акушерия пәні бойынша тестілеу нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
222 орт - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
315 лаб - биологиялық химия биохимиялық-клиникаәдісінің зерттеуімен пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
275 МІ - микробиология және вирусология пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
214 bet - аналитикалық химия пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
155 - результаты тестирование по предмету иностранные языки
Посмотреть результаты
157 mi - физика пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
158 mi - қазақ әдебиеті пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
160 mi - математика пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
161 mi - физика пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
162 стом - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
222 ОРТ - кәсіптік орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
322 стом - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
223 стом - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
284 ei - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
151 ei - физика пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
156 лаб - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
152 еі - физика пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
153 еі - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
154 еі - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
159 еі - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
161 Мі - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
275 Мі - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
235 фарм - кәсіптік орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
383 EI - кәсіптік шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
315 лаб - Гигиена санитарлық-гигиеналық зерттеудің техникасымен пәні бойынша емтихан нәтижиесі
Нәтижиелерді қарап шығу
155 лд - результаты тестирование по предмету информатика
Посмотреть результаты тестирование
157 mi - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
158 mi - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
160 mi - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
161 mi - математика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
162 стом - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
237 фарм - Генетикамен медициналық биология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
214 BET - жануарлар анатомиясы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
322 СТОМ - Жұқпалы аурулар курсымен ішкі аурулар пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
222 ОРТ - жұқпалы қауіпсіздік пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
269 Ai - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
382 ЕІ - кәсіптік шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
151 ЕІ - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
156 лаб - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
152 eі - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
153 eі - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
154 eі - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
159 mі - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
274 mі - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
217 лаб - латын тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
383 еі - ішкі аурулар пропедевтикасы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
315 лаб -Микробиология, вирусология, микробиологиялық зерттеулер техникасымен пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
155 лд - результаты тестирование по предмету всемирная история
Посмотреть результаты
157 МІ - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
158 МІ - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
160 МІ - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
161 МІ - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
162 стом - орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
275 mi - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
371 mi - фармакология, фармакотерапия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
235 фарм - ботаника пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
214 bet - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
222 oрт - апат медицинасы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
382 EI - ішкі аурулар пропедевтикасы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
156 лаб - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
153 ei - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
154 ei - математика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
159 mi - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
284 ei - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
269 ai - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
372 mi - микробиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
369 mi - Эпидемиология және жұқпалы аурулардағы мейіргер ісі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
217 лаб - анатомия және физиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
383 ei - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
157 mi - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
158 mi - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
159 mi - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
161 mi - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
162 mi - қазақ әдебиеті пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
235 фарм - генетика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
371 mi - хирургиядағы мейірбике ісі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
382 ei - мейірбике ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
276 mi - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
214 BET - Ветеринарлық бақылау нысандарындағы ветеринарлық-санитарлық зерттеулер пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
315 лаб - Клиникалық зертханалық зерттеу әдістері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
274 mi - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
238 фарм - генетика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
373 mi - Онкологиядағы мейіргерлік күтім пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
235 фарм - бейорганикалық химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
222 ОРТ - ұйым негіздерімен стоматологиялық аурулар пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
269 Ai - Жалпы патология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
237 фарм - микробиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
369 mi - ішкі аурулар пропедевтикасы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
383 ei - жұқпалы аурулар пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
367 mi - Эпидемиология және жұқпалы аурулардағы мейіргер ісі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
223 стом - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
371 mi -Онкологиядағы мейіргерлік күтім пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
370 mi - Педиатриядағы мейірбике ісі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
236 фарм - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
368 ai - Репродуктивті денсаулық және қауіпсіз ана болу пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
238 фарм - Органикалық химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
334 фарм - Фармация экономикасы мен менеджмент пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
217 лаб - патологиялық анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
215 гиг - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
285 еі - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
372 mі - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
382 eі - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
383 eі - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
369 mi - микробиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
367 mi - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
274 mi - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
235 фарм - микробиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
275 mi - мейіргер ісіндегі қауіпсіздік пен сапа пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
223 стом - мейіргер ісі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
276 mi - мейіргер істегі қауіпсіздік пен сапа пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
277 mi - кәсіптік орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
284 ei - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
372 - ішкі аурулар пропедевтикасы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
371 mi - Геронтологиядағы мейіргерлік күтім пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
285 ei - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
238 фарм - Бейорганикалық химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
368 ai - хирургия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
236 фарм - ботаника пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
334 фарм - дәрілік түрлер технологиясы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
217 лаб - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
215 гиг - латын тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
237 фарм - ботаника пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
279 mi - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
280 mi - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
370 mi - Онкологиядағы мейіргерлік күтім пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
369 mi - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
286 ei - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
367 mi - микробиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
274 mi - мейіргер ісіндегі қауіпсіздік пен сапа пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
235 фарм - органикалық химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
373 mi - Геронтологиядағы мейіргерлік күтім пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
223 стом - жұқпалы қауіпсіздік пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
276 мі - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
277 мі - микробиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
278 мі - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
382 еі - жұқпалы аурулары пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу