2021-2022 оқу жылы емтихан

нәтижиелері


163 mi - Информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
164 mi - биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
165 mi - математика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
166 mi - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
167 mi - физика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
168 mi - Биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
169 mi - информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
170 mi - орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
171 mi - информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
172 mi - Орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
223 OPT - Жасанды коронкаларды жасау техникасы пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
241 Фарм - фармациядағы микробиология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
173 EI - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
174 EI - физика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
175 EI - биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
176 EI - физика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
177 EI - орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
178 EI - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
179 - результаты емтихана по предмету биология
Посмотреть результаты
163 MI - орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
164 MI - математика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
165 MI - биология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
166 MI - Информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
167 MI - Информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
168 MI - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
169 MI - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
170 MI - Информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
171 MI - Математика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
223 ОРТ - тістерді модельдеу пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
223 ОРТ - Жартылай алмалы-салмалы пластина жасау техникасы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
314 ВЕТ - фармакология, токсикология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
215 ВЕТ - Жануарлар анатомиясы және физиологиясы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
172 EI - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
241 Фарм - органикалық химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
287 MI - Кәсіптік орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
163 MI - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
164 MI - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
180 Стом - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
181 Стом - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
175 ei - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
176 ei - математика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
177 ei - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
178 ei - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
182 - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
241 фарм - ботаника пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
293 EI - Мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
287 mi - анатомия, физиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
168 mi - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
166 mi - графика және жобалау пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
182 - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
167 MI - математика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
314 вет - індеттану микробиологиясы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
170 mi - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
180 стом - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
171 mi - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
181 стом - биология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
172 EI - биология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
173 EI - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
169 mI - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
174 ei - биология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
163 mi - математика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
165 mi - Шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
172 ei - графика және жобалау пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
174 ei - математика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
175 ei - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
176 ei - орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
177 ei - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
180 стом - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
181 стом - графика және жобалау пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
182 - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
241 фарм - аналитикалық химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
289 mi - латын тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
287 mi - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
293 ei -психология және коммуникативтік дағдылар пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
287 mi -қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
314 вет - Паразитология және инвазиялық аурулар пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
176 ei - химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
283 mi - кәсіптік орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
282 mi - латын тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
284 mi - кәсіптік орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
177 ei - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
224 Стом - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
240 фарм - латын тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
285 mi - кәсіптік орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
293 ei - микробиология және вирусология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
219 лаб - зертханалық іс техникасы пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
289 mi - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
168 mi - биология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
291 сд - общая патология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
297 лд - общая патология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
281 mi - анатомия, физиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
224 стом - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
218 лаб - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
240 фарм - аналитикалық химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
283 MI - Мейіргерлік істегі қауіпсіздік пен сапа пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
285 MI - Мейіргерлік істегі қауіпсіздік пен сапа пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
282 MI - Мейіргерлік істегі қауіпсіздік пен сапа пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
286 MI - Мейіргерлік істегі қауіпсіздік пен сапа пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
284 MI - Мейіргерлік ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
218 лаб - аналитикалық химия пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
281 mi - кәсіптік шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
283 mi - кәсіптік шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
284 mi - кәсіптік шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
224 СТОм - стоматологиялық клиникалық материалтану пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
288 mi - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
283 mi - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
240 фарм - ботаника пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
218 лаб - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
294 EI - латын тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
224 стом - анатомия, физиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
281 mi - Мейірбике ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
282 mi -анатомия, физиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
283 mi -анатомия, физиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
294 ei - Психология және коммуникативтік дағдылар пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
294 ei - анатомия және физиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
295 ei - психология және коммуникативтік дағдылар пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
296 ei - психология және коммуникативтік дағдылар пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
298 ei - психология және коммуникативтік дағдылар пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
299 ei - психология және коммуникативтік дағдылар пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
292 mi - анатомия және физиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
315 гиг - хирургиялық аурулар негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу
317 лаб - Микробиологиялық зерттеулер негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері
Нәтижиелерді қарап шығу