2020-2021 оқу жылы жазғы емтихан

нәтижиелері

Жазғы емтихан нәтижиелері

151 EI - Биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

156 Лаб - Биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

152 EI - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

153 EI - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

154 EI - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

159 mI - орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

313 вет - Биологиялық химия клиникобиологиялық зерттеу әдістерімен пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

315 лаб - кәсіби шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

275 MI- кәсіби орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

157 MI- орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

158 MI- дүние жүзі тарихы пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

160 MI- биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

161 MI- информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

162 стом- шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

214 ВЕТ - кәсіптік орыс тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

151 EI - Информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

156 лаб - Информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

152 ei - Информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

153 ei - математика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

154 ei -биология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

159 Mi -математика пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

315 лаб - гистология пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

275 MI - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

214 вет - кәсіби шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

155 - результаты тестирование по предмету русская литература

Посмотреть результаты тестирование

157 mi - математика пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

158 mi - шет тілі пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

160 mi - физика пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

161 mi - қазақ әдебиеті пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

162 стом - информатика пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

217 - 217A лаб - аналитикалық химия пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

151 ei -дүние жүзі тарихы пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

156 лаб -физика пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

152 ei - қазақстан тарихы пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

153 ei - биология пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

154 ei - дүние жүзі тарихы пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

159 mi - биология пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

313 вет - ветеринариялық акушерия пәні бойынша тестілеу нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

222 орт - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

315 лаб - биологиялық химия биохимиялық-клиникаәдісінің зерттеуімен пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

275 МІ - микробиология және вирусология пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

214 bet - аналитикалық химия пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

155 - результаты тестирование по предмету иностранные языки

Посмотреть результаты

157 mi - физика пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

158 mi - қазақ әдебиеті пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

160 mi - математика пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

161 mi - физика пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

162 стом - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

222 ОРТ - кәсіптік орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

322 стом - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

223 стом - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

284 ei - қазақстан тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

151 ei - физика пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

156 лаб - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

152 еі - физика пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

153 еі - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

154 еі - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

159 еі - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

161 Мі - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

275 Мі - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

235 фарм - кәсіптік орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

383 EI - кәсіптік шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

315 лаб - Гигиена санитарлық-гигиеналық зерттеудің техникасымен пәні бойынша емтихан нәтижиесі

Нәтижиелерді қарап шығу

155 лд - результаты тестирование по предмету информатика

Посмотреть результаты тестирование

157 mi - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

158 mi - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

160 mi - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

161 mi - математика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

162 стом - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

237 фарм - Генетикамен медициналық биология пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

214 BET - жануарлар анатомиясы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

322 СТОМ - Жұқпалы аурулар курсымен ішкі аурулар пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

222 ОРТ - жұқпалы қауіпсіздік пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

269 Ai - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

382 ЕІ - кәсіптік шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

151 ЕІ - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

156 лаб - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

152 eі - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

153 eі - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

154 eі - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

159 mі - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

274 mі - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

217 лаб - латын тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

383 еі - ішкі аурулар пропедевтикасы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

315 лаб -Микробиология, вирусология, микробиологиялық зерттеулер техникасымен пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

155 лд - результаты тестирование по предмету всемирная история

Посмотреть результаты

157 МІ - дүние жүзі тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

158 МІ - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

160 МІ - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

161 МІ - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

162 стом - орыс тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

275 mi - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

371 mi - фармакология, фармакотерапия пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

235 фарм - ботаника пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

214 bet - фармакология пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

222 oрт - апат медицинасы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

382 EI - ішкі аурулар пропедевтикасы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

156 лаб - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

153 ei - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

154 ei - математика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

159 mi - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

284 ei - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

269 ai - анатомия пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

372 mi - микробиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

369 mi - Эпидемиология және жұқпалы аурулардағы мейіргер ісі пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

217 лаб - анатомия және физиология пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

383 ei - мейіргер ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

157 mi - информатика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

158 mi - қазақстан тарихы пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

159 mi - физика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

161 mi - шет тілі пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

162 mi - қазақ әдебиеті пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

235 фарм - генетика пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

371 mi - хирургиядағы мейірбике ісі пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу

382 ei - мейірбике ісі негіздері пәні бойынша емтихан нәтижиелері

Нәтижиелерді қарап шығу