МЕйірбике колледжінде

Қашықтан оқыту технологиясы АИС "Элжур" платформасы көмегімен жүргізіліп жатыр (meirbike.eljur.kz)

Мамандықтар бойынша ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ және ТАҢДАУ КОМПОНЕНТТЕРІ

Қазақстанның медициналық колледждерінде студенттердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ҚР Білім және ғылым министрлігінің 14.03.2020 жылғы № 108 «Білім беру мекемелерінде, жетімдер мен балаларға арналған ұйымдарда COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуының алдын алу жөніндегі шараларды күшейту туралы» бұйрығына сәйкес, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға пандемия кезеңінде оқу процесі қашықтықтан оқыту технологияларын (DOT) қолдана отырып жүзеге асырылады.

ҚОТ-да оқу процесін ұйымдастыру «Оқу процесін қашықтықтан оқыту технологияларында ұйымдастыру ережелері» жұмыс оқу жоспары мен оқу жоспарларына сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 Заңы негізінде жүзеге асырылады.

Жоғарыда аталған құжаттарға сәйкес колледж мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарының талаптарына сәйкес білім сапасын қамтамасыз ететін кез-келген оқыту технологияларын қолдануға құқылы.

Оқу сабақтары басталмас бұрын білім беру ұйымы технологиялар мен қашықтықтан оқыту жүйесімен танысады. Колледж студенттердің мүмкіндіктерін ескере отырып, телекоммуникация құралдарын қолданатын студенттерге әдістемелік көмек көрсетеді. Консультациялар жеке және топтық сабақтар түрінде өткізіледі.

Қарым-қатынас электронды пошта арқылы, телекоммуникация құралдарын қолдана отырып, ақпаратты немесе бейнені жіберу арқылы жүзеге асырылады.

ҚОТ құрамына мыналар кіреді: видео дәріс, онлайн-дәріс, мультимедиялық дәріс, теледидарлық дәріс; білім алушылардың электронды оқу басылымдарындағы (электронды оқулықтар, мультимедиялық оқу бағдарламалары, тренажерлер, ақпараттық-анықтамалық жүйелер), виртуалды зертханалық шеберханалармен (модельдеу модельдерімен), компьютерлік тестілеу жүйелеріндегі өзіндік жұмысы; форумдар, чаттар және электрондық пошталар арқылы кеңес беру; теледидар, желілік және кейс технологиялары, дизайн жұмыстары. Ағымдағы үлгерім мониторингі, студенттерді аралық және қорытынды аттестаттау жұмыс оқу жоспары мен оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.

ҚОТ студенттерінің үлгерімі мен аралық аттестаттаудың ағымдағы мониторингі: автоматтандырылған тестілеу жүйелері және жазбаша жеке тапсырмаларды тексеру арқылы жүзеге асырылады. ҚОТ-ті қолданатын студенттердің үлгерімі мен аралық аттестаттаудың ағымдық мониторингі әртүрлі тәрбие жұмыстарымен ұсынылуы мүмкін (тесттер, практикалық тапсырмалар және т.б.). Бұл жағдайда тәрбие жұмысының түрін оқытушы анықтайды.

Мейірбике медициналық колледжде қашықтықтан оқыту ашық қашықтықтан оқыту ортасы болып табылатын АИС "Элжур" арқылы жүзеге асырылады. Элжур нарықтың әлемдік көшбасшыларымен тең дәрежеде бәсекелеседі және көптеген функционалдылықты, икемділікті, сенімділік пен пайдалану жеңілдігін біріктіреді. 

Жүйе ауқымы жақсы: миллион пайдаланушыларға қызмет көрсететін қондырғылар бар. Элжур сапалы электронды журнал, онда колледж кітапханасының қоры электронды нұсқаға аударылып арнайы бөлім болып сақтаулы. Элжур пайдаланушыларға беретін мүмкіндіктерді топтауға болады: Студенттер: кез-келген уақытта, кез-келген жерде, ыңғайлы қарқынмен оқиды, қызықты тақырыптарды терең зерттеуге көп уақыт бөледі, білім жақсы сіңіріледі. Колледжде оқу процесінде АИС "Элжур" ҚОЖ-ен қатар, WhatsApp, Zoom, электронды пошта қолданылады.

Қашықтан оқыту барысында

сұрақтар туындаса төменде көрсетілген телефон нөмерлеріне байланысуларыңызға болады

Image Description

Кыякбаева Карлыга Илектесовна

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары


tel:+7 701 6786970
Image Description

Мұханова Айгерім Қыстаубайқызы

Электронды журнал администраторы


+7 702 511 21 91